Kalkulator sistema

1.
2.
3.
4.
5.
Broj fiksni parova:
Broj parova u sistemu:
Broj parova u kombinaciji:
Broj kombinacija:
Ulog:
Ulog po kombinaciji:
Dobitak:
Napomena:
Fiksni parovi se označavaju kvačicom pored kvota.
Upišite koeficijente koje ste pogodili, a promašene ostavite 0.
Ovaj izračun je okviran i služi samo za informativne svrhe.
Maksimalni dozvoljen broj kombinacija je 200000.