Obračunati dobici su oporezivi po zakonom propisanoj stopi.