×
Poštovani igrači. Na staroj web aplikaciji više nije moguće klađenje. Molimo vas da koristite novi web na adresi: novi.sportplus.ba. Ako ste već registrirani nije potrebno raditi registraciju ponovo i na novoj web aplikaciji, samo se prijavite sa vašim postojećim korisničkim podacima. U slučaju nejasnoća i problema sa pristupom novom webu kliknite na opciju Live Chat gdje će vam naše osoblje pomoći svakim danom od 10:00 do 23:00 sata.
Sa ove stranice biti ćete preusmjereni na novi web za sekundi (ili odmah ako kliknete na ovu poruku).

Sportska kladionica Sport Plus - Drukčiji od drugih

Pravila RNG igre

Na temelju članka 78. i članka 84., Zakona o igrama na sreću (''Službene novine Federacije BiH'' broj 48/15), direktor društva Sport Plus d.o.o. iz Novi Travnik, Marko Milanović dana 09.07.2015. godine donosi slijedeća
PRAVILA KLAĐENJA ZA RNG IGRE
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilima uređuju se uvjeti za priređivanje kladenja za RNG igre koje priređuje sportska kladionica Sport Plus d.o.o. Novi Travnik, Stjepana Radića bb (u daljem tekstu: priređivač).
Članak 2.
RNG igre su igre koje su zasnovane na snimljenirn događajima (snimci utrke pasa, utrke konja i sličih utrka) i kompjuterski generiranih dogadaja sa dodatkom TV monitora u kojima se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva ( Random Number Generator ).
Članak 3.
Uplate za klađenje za RNG igre se primaju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima priređivača putem terminala za kladenje temeljem odobrenja Ministarstva financija FBiH.
Članak 4.
Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni osnov za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri ( u daljem tekstu: ugovor).
Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata odredbi ovih Pravila po slobodno izraženoj volji igrača.
Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja opklade, odnosno uplatom listića.
Ova Pravila predstavljaju opće uvjete ugovora te su sastavni dio Ugovora i obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja kladenja (priređivača, osobe ovlašene za primanje uplate, igrača, te treće osobe). Ova se Pravila nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača, kao i na službenoj Internet stranici priređivača, koji je dužan osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem. Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvaća. Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumčenje neće poništiti klađenje. U slučaju spora igrač ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti možezbog te okolnosti bilo što potraživati ili na tome temeljiti bilo kakav zahtjev prema priređivaču..
Članak 5.
Igrač je fizička osoba koja je s priređivačem zaključila ugovor iz č1anka 4. ovih Pravila, pod uvjetom da je sadržaj istog pohranjen na magnetski medij priređivača. U slučaju bilo kakvih dvojbi ili spora mjerodavan je isključivo zapis na magnetskom mediju priređivača. Sudjelovanje je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama. Radi provjere dobi priređivač može zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu.
VRSTE RNG KLAĐENJA
Članak 6.
- klađenje na utrke pasa
-klađenje na izvlačenje brojeva
1.Klađenje na utrke pasa
Članak 7.
Klađenje na utrke pasa je virtualna računalna igra, koja simulira žive utrke pasa s ulozima. Redoslijed prolaska pasa kroz cilj je određen generatorom slučajnih brojeva. Generiraju se samo prva dva mjesta. Ovisno o generiranju prva dva mjesta, odgovarajuči video snimak se izabire iz biblioteke i prikazuje na velikom zaslonu. Ciklus jedne utrke traje 5 minuta. Prije svakog kruga je 4 minute vremena, da se izvrše uplate uloga. Svaki pobjednički pas ili par pasa na 1. i 2. mjestu ima unaprijed određenu kvotu, koja je definirana odnosom između uplate i isplate u slučaju pobjede. Kvote se prikazuju na velikom ekranu. Dvije sekunde prije počtka, uplate se zatvaraju i nisu više moguće do kraja utrke. Nakon utrke koja traje 40 sekundi, 20 sekundi se prikazuju rezultati. Igač izvrši uplatu tako, da na blagajni uplatnog mjesta uplati željenu kombinaciju brojeva, koje se tiskaju na listiću. Na kraju utrke prinese listić na blagajnu uplatnog mjesta gdje se listić očita sa čitačem linijskog koda i izvrši isplata u slučaju mogućeg dobitka. Kod klađenja na utrke pasa, igrač može otkazati (stornirati) uplatu najkasnije do prestanka primanja oklada za to utrku. Dobitak se može podići samo u poslovnici u kojoj je oklada zaprimljena. Pravo na isplatu dobitka kod klađenja na utrke pasa zastarijeva početkom roka od 72 sata od stjecanja prava na isplatu.
2.Klađenje na izvlačenje brojeva
Članak 8.
Klađenje na izvlačenje brojeva je animirana igra za klađenje bazirana na izvlačenju brojeva putem (RNG) generatora slučajnih brojeva. To je igra sa fiksnim kvotama gdje se putem RNG izvlači 35 brojeva od ukupno 49. Cilj igre je da se najmanje 6 odigranih brojeva podudari s brojevima koji se izvlače.Što ranije brojevi koje je igrač odigrao budu izvučeni dobitak je veći.
Svaki krug klađenja na izvlačenje brojeva (RNG) traje prosječno 4 minute i 50 sekundi, a sastoji se od 3 minute predviđeno vrijeme za klađenje i 2 minute se prikazuje izvlačenje brojeva.
Izvlačenje brojeva se prikazuje na ekranu, LCD ekranima, monitorima i sl. Uplate se mogu odnositi samo za ona izvlačenja koja još nisu počela.
U slučaju da se igrač želi kladiti bira 6 brojeva, također ima opciju da se kladi i na više od 6 brojeva, da odabere broj oklada jednakih broju mogućih permutacija. Birajući 7 brojeva ima 6 različitih klađenja (7 različitih kombinacija od 6 brojeva), 8 brojeva je 28 oklada itd.
Ista oklada se može izvršiti na više uzastopnih krugova (1,2,5 i 10).
Ukoliko operater na uplatnom mjestu ne stigne otkucati listić do vremena predviđenog za klađenje, oklada se prebacuje za naredni krug.
Također se brojevi mogu birati slučajnim uzorkom sa funkcijom automatskog izbora brojeva. Kao potvrda klađenja igrač dobija listić sa bar kodom, na kojem je prikazan tip oklade, ulog i brojevi na koje se igrač okladio. Jednom kad se krug završi igrači su nagrađeni ovisno o broju brojeva potrebnih da koinpletiraju svoju okladu.
Kod klađenja na izvlačenje brojeva, igrač može otkazati (stornirati) uplatu najkasnije do prestanka primanja oklada za to utrku. Dobitak se može podići samo u poslovnici u kojoj je oklada zaprimljena. Pravo na isplatu dobitka kod klađenja na izvlačenje brojeva zastarijeva protekom roka od 72 sata od stjecanja prava na isplatu. U slučaju tehničkog kvara, neprikazivanja izvučenih brojeva, ponavljanja brojeva od prethodnog kruga (obzirom da su na svim uplatnim mjestima izvučeni brojevi isti) izračun eventualnog dobitka se obračunava po event listi sa servera priređivača.
Ulozi i limiti isplate  
Minimum uplate 0,10
Maksimum uplata 1,00
Raspon uplata 0,10;0,20;0,50; 1,00
Tablica isplata
Kugla # Multiplikator uloga Kugla # Multiplikator uloga
Kugla 1 - Kugla 19 60
Kugla 2 - Kugla 20 50
Kugla 3 - Kugla 21 40
Kugla 4 - Kugla 22 30
Kugla 5 - Kugla 23 25
Kugla 6 10.000 Kugla 24 20
Kugla 7 7.500 Kugla 25 15
Kugla 8 5.000 Kugla 26 10
Kugla 9 2.500 Kugla 27 9
Kugla 10 1.000 Kugla 28 8
Kugla 11 500 Kugla 29 7
Kugla 12 300 Kugla 30 6
Kugla 13 200 Kugla 31 5
Kugla 14 150 Kugla 32 4
Kugla 15 100 Kugla 33 3
Kugla 16 90 Kugla 34 2
Kugla 17 80 Kugla 35 1
Kugla 18 70    
Broj kombinacija (broj oklada)
Broj odigranih brojeva Broj kombinacija
6 1
7 7
8 28
9 84
10 210
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Priređivač pridržava pravo izmjena i dopuna ovih pravila u suradnji sa Ministarstvom financija FBiH. Svaka izmjena ili dopuna biti će objavljena u poslovnicama priređivača i na službenoj Internet stranici priređivača.
Članak 10.
Ova pravila čine sastavni dio Pravila igre na sreću klađenja broj 125/14 od 21.04.2014. godine, a na koje je saglasnost dalo Federalno ministarstvo financija svojim rješenjem broj 05-15-364/15-A.P. od 07.05.2015. godine.
Novi Travnik, 09.07.2015. godine Broj: 236/15